அண்ணாவின் மாற்றம்

இதை எப்போது எத்தகைய சூழ்நிலையில் கூறினார் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் சரியாகத்தான் கூறியிருக்கிறார்.

‘ஒரு சர்க்கார் மாறி இன்னொரு சர்க்கார் வருவது என்பது, புத்தககத்தில் 66-ஆம் பக்கம் மாறி 67-ஆம் பக்கம் வருவதுபோலவே தவிர, புதிதாக எழுதிய புத்தகம் மாறுவது போல அல்ல.’

– அறிஞர் அண்ணா (21.03.1967)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s