எப்படி உயர்வது?

வாழ்க்கையின் எல்லாப் பக்கங்களில் இருந்தும் தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறேன்… எப்படி உயர்வது?

சுகி.சிவம் பதில்

முன்பெல்லாம் கொலு வைக்கும்போது தஞ்சாவூர் பொம்மை என்றொரு செட்டியார் பொம்மை மற்றும் செட்டிச்சி பொம்மை வைப்பது உண்டு… பார்த்திருக்கிறீர்களா? அந்த பொம்மையின் தாயகம் சீனாதான். சீனாவில், களிமண்ணைக் கொண்டு செய்யப்படும் கைவினைப் பொருட்கள்… எப்போதும் நேர்த்தியாகவும், அர்த்தத்துடனும் தயாராகும். இந்த பொம்மையும் அப்படியே!

‘தருமர் பொம்மை’ என்பதே அதன் உண்மை வடிவம். அதன் உடற்பாகம் உருண்டையாக இருக்கும். அதற்கும் உள்ளே அடிப்பாகத்தில் கனமான ஓர் உருண்டையை அமைத்திருப்பர். இதனால், அந்த பொம்மையை எந்த திசையில் படுக்க வைத்தாலும் சட்டென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து விடும். அழகான, ஆழ மான பொருள் பொதிந்த பொம்மை அது.

சீனாவில் புத்த மதத்தின் பெருஞானத்தைப் பரப்பிய போதி தருமரைக் குறித்து உண்டான பொம்மை அது; அவரது ஞான நிலையை விளக்குவது. ‘எவ்வளவு கவிழ்த்தாலும் தன் நிலைக்குத் திரும்பி விடும் பொம்மையைப் போல… யார் எப்படி கவிழ்த்தாலும், எது எப்படி பாதித்தாலும் மனம் தன் சமநிலைக்குத் திரும்பிவிட வேண்டும்!’ என்கிற போதி தருமரின் போதனையே அந்தப் பொம்மை உணர்த்தும் உண்மை.

உடலை நேராக வைத்து புன்னகை தவழும் முகத்துடன் அமரும் ஆசனம், ‘சித்தாசனம்’ எனப்படும். அந்தப் பொம்மை எப்போதும் சித்தாசனத்திலேயே இருக்கும். உலகம் உருட்டி உருட்டி கவிழ்த்து விட்டாலும் எவர் உதவியும் இன்றி பொம்மை நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும்.

அந்த பொம்மை ஒன்றை வாங்கி, உங்களது மேசை மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ‘உலகம் எவ்வளவு கவிழ்த்தாலும் நிமிர்ந்து உட்கார வேண்டும்!’ என்று பொம்மைக்குத் தெரிகிற போது நமக்குத் தெரிய வேண்டாமா?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s