அழகு

அக அழகு புற அழகை விட மேலானது என்று எல்லோரும் நினைத்திருந்தால், ஜிம்மில் இவ்வளவு கூட்டமும், நூலகம் வெருச்சோடியும் இருந்திருக்காது…

#yoursapradeep.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s