சுஜாதாவிற்கு ஒரு ட்விஸ்ட்… 

கதை எழுத அனுபவ அறிவு அவசியமா ? -சுஜாதா பெங்களூரில் ஒருநாள் ராத்திரி, ஓர் அன்பர் என்னை சந்திக்க வந்தார். “நீங்கள் எழுதும் எந்தக் கதையையும் போட்டு விடுகிறார்கள். ஆனால், நான் எழுதிய சிறந்த கதைகள் திரும்பி வந்து விடுகின்றன. இவற்றில் என்ன தப்பு என்று ஒருமுறை படித்துவிட்டுச் சொல்லுங்கள். நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னால் கதை எழுதுவதை நிறுத்தி விடுகிறேன்.” என்று பை நிறைய வைத்திருந்த கையெழுத்துப் பிரதிகளை எடுத்து மேஜையில் பரப்பினார். நான் அவற்றில்…

Microsoftஇல் வேலை

Bill Gates அவரது Microsoft நிறுவனத்திற்கு ஒரு புதிய Chairman பதவிக்கு ஆள் எடுக்க 5000 நபர்களை Interview எடுக்க வரவழைத்தார்.. அனைவரும் ஒரு பெரிய அறையில் ஒன்று கூடினர்… இதில் நமது ஊரைச்சேர்ந்த ராமசாமியும் அடக்கம்… Bill Gates : “ Thank you for coming…. Those who do not know JAVA may leave for the day…. “ JAVA தெரியாதவங்கள போக சொன்னதும் 2000 பேர் அந்த இடத்தை…